AKTUALNOŚCI

MARZEC 2019

Dnia 24.03 temp w nocy na zewnątrz wynosiła 0 oC, a temperatura w budynku wynosiła ponad 23 oC. Ciężka skorupa budynku, solidnie wygrzana w sezonie grzewczym, skłania do wyłączenia ogrzewania.

!!!! KONIEC SEZONU GRZEWCZEGO 2018/2019 !!!!

SIERPIEŃ 2017

19 groszy na dobę to całkowity koszt za komfort w upalne dni w moim domu. Pierwszy tydzień sierpnia mamy za sobą, pogoda dla wielu osób była upalnym zaskoczeniem.

 

Temperatura zewnętrzna powietrza w mojej okolicy np. 1 sierpnia sięgnęła wskazań
43,3 °C w słońcu i 36,9 °C w cieniu. Upał w budynku jednak nie doskwierał.

 

Temperatura powietrza wewnątrz wynosiła między 23,124,4 °C czyli była ponad 11°C niższa od temperatury powietrza zewnętrznego.

Wentylacja i chłodzenie budynku wymagało dostarczenia tylko 17 W/godz. energii elektrycznej. Łatwo wyliczyć, że to koszt 19 gr na dobę. / 17 W x 24 godz x 0,47zł/kwh = 19 gr/dobę /

 

Tyle kosztuje wspaniały komfort w moim domu rzeczywiście pasywnym tłocząc do budynku 120 m3 świeżego powietrza o temperaturze do 20 °C Można tłoczyć więcej np. 270m3 i będzie to kosztowało 35gr/dobę. Świeżym chłodnym powietrzem obdarowuje mnie „matka ziemia” poprzez gruntowy wymiennik ciepła, odpowiedni styropian i wentylację. Oczywiście wymagało to nieco innej koncepcji rozwiązań niż zwyczajowo i dobrego wykonania. Koszt inwestycyjny nie był wysoki, natomiast koszt eksploatacji to „bajka”, naprawdę warto. To co przekazuję to nie obietnice, to rzeczywistość, opisuję jak było i jak jest. Ładna pogoda sprzyja roślinności przy posesji.

 

Cieszmy się pogodą lata, życzę udanych inwestycji i wiele satysfakcji z realizacji.

Maciej Sempiński domrzeczywisciepasywny.pl tel. 602 748 757

LIPIEC 2017

Dom budowany w Wielkopolsce w miejscowości Pogorzela k/Gostynia rośnie w oczach

W maju pisałem, o rozpoczęciu wykonywania ocieplania płyty fundamentowej. Dziś w ociepleniu ułożone jest zbrojenie, wszystkie odcinki instalacji wod-kan i prądowe. Płyta jest zalania, beton prawidłowo związał. Na płycie stoją mury budynku, na których dojrzewa beton wieńca, czekając na ułożenie prefabrykowanej konstrukcji drewnianej dachu. W tym miejscu należy zauważyć, że realizowana inwestycja posiada już gotowe źródło darmowej energii do ogrzewania budynku zimą i chłodzenia latem, posiada akumulatory „chłodu i ciepła” i gotową posadzkę do układania glazury lub klepki. Zostało to zrealizowane poprzez inne niż zwyczajowo wbudowywanie GWC, styropianu, cegły wapienno-piaskowej, a to najistotniejsze.

 
 

Realizacja przebiega zgodnie z założeniami aby osiągnąć cel jak na poniższej wizualizacji.

 
 
 
 

Cieszmy się pogodą lata, życzę udanych inwestycji i wiele satysfakcji z realizacji. Maciej Sempiński domrzeczywisciepasywny.pl tel. 602 748 757

MAJ 2017

Pierwszy miesiąc wiosny dobiega końca.... a co w temacie dobrej koncepcji domu pasywnego ?

Czas biegnie szybko. Niedawno pisałem, że 20 marca zakończyłem w swoim domu pasywnym sezon grzewczy i po miesiącu chłodnej wiosny cieszę się nadal wysokim komfortem cieplnym i temp. 22,5 oC.

W większości domów kominy nadal dymią, zatruwają okolicę i finanse mieszkańców. Przypomnę, że koszt energii do ogrzewania domu za ostatni miesiąc sezonu wyniósł 72zł

Pierwszy miesiąc wiosny okazał się sprzyjający do powstawania kolejnej inwestycji według takiej samej koncepcji. Postęp robót ocieplania dla płyty fundamentowej poniżej :

Dom budowany jest w Wielkopolsce w miejscowości Pogorzela k/Gostynia przy ul. RycerskiejPosiada inną, odmienną architekturę od wykonanych i zamieszkiwanych już obiektów.

O kolejnych realizacjach będę informował sukcesywnie.

Cieszmy się wiosną, życzę udanych inwestycji i wiele satysfakcji z realizacji.

Maciej Sempiński domrzeczywisciepasywny.pl tel. 602 748 757

MARZEC 2017

Kolejny sezon grzewczy domu pasywnego zakończony.

Nastał początek wiosny, to zapowiedź cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się pąkami, listkami i kwiatami, ptaki wracają z ciepłych krajów. Nic dziwnego, że człowiek tak bardzo tęskni za tą porą roku, a jej początkowi nadaje się znaczenie symboliczne.

Ciepły dom bez grzejników i kotłowni

W 2017 roku astronomiczny początek wiosny przypadł na 20 marca. Tego dnia zakończyłem sezon grzewczy domu pasywnego. U sąsiadów nadal dymią kominy. Za oknem co prawda temperatura powietrza tylko 0 – 12 °C, a w moim domu 21,8 °C bez kosztów ogrzewania, pracy, brudu, smogu, przy pełnym komforcie w mieszkaniu. Przypomnę, że sezon grzewczy rozpocząłem dnia 20 października, a więc nie trwał dlugo.

Zużycie energii niezbędnej do wytworzenia ciepłej wody i ogrzania budynku wyniosło 1033,8 kWh energii elektrycznej, czyli ca 4 zł/dobę,

1033,8 kWh : 82,5 m² powierzchni domu = 12,50 kWh/m²/rok , w tym np. w styczniu zużycie wyniosło

254,5 kWh : 82,5 m² powierzchni domu = 3,10 kWh/m² a całkowite zużycie energii

492,2 kWh : 82,5 m² powierzchni domu = 5,97 kWh/m²

Przedstawione zużycie kWh/m² to średnie wartości podczas przeprowadzania procesu optymalizacji. Ostateczny wynik będzie znacznie lepszy.

Dom jeszcze bardziej energooszczędny

Cały czas prowadzę w moim domu energooszczędnym szczegółowe pomiary i badania, aby kolejne obiekty były jeszcze bardziej doskonałe. Mam już wiele tysięcy pomiarów i szeroką wiedzę z eksploatacji w tym zakresie. Wiem również, jak w prosty sposób ograniczyć zużycie energii o np. kolejne 10%. Jednak bardzo ważne jest, aby potrafić ocenić celowość takiego zabiegu i wartość takiej inwestycji. Sama liczba brzmi dumnie, ale gdy zderzymy koszt ogrzewania za ostatni miesiąc w wysokości 72 zł, zaoszczędzimy miesięcznie 7,20 zł. Trzeba przemyśleć sens tego działania, a nie tylko gonić za wskaźnikami. Kolejnym ograniczeniem zużycia energii może być utrzymywanie w domu pasywnym temperatury zbliżonej do temperatury obliczeniowej 20 °C, a nie 21 lub 22 °C. W tym przypadku, zamiast samymi liczbami należy kierować się indywidualnym postrzeganiem komfortu przez użytkownika.

Budowa dużego domu pasywnego

Kiedyś pisałem, że wg zrealizowanej koncepcji mojego niewielkiego domu pasywnego, parterowego (bo taki miał być dla dwóch osób) można budować inne domy; duże, małe lub piętrowe, które również mogą posiadać dobre parametry energetyczne.

Oto przykład dużego domu energooszczędnegonowoczesnego w formie, o powierzchni ca 350 m², który zostanie zrealizowany w okolicach Krakowa.

O tej inwestycji i innych napiszę w następnych artykułach.

Cieszmy się wiosną, życzę udanych inwestycji i wiele satysfakcji z realizacji.

Maciej Sempiński domrzeczywisciepasywny.pl tel. 602 748 757

LISTOPAD 2016

Mój dom rzeczywiście pasywny.

Dziś jest 29 listopada 2016r. chłodno, wiatr, brrrr., temperatura powietrza na zewnątrz (- 4 °C) a w domku Ok.! temperatura powietrza 22,0 °C jego wilgotność 41 % , temperatura ścian i posadzek 21,2 °C, a temperatura powietrza nawiewana do pokoi 31,5 °C.
Pełen komfort !!!! przy uwzględnieniu, że to wszystko dokonuje się samoczynnie bez pracy, bez kotłowni, kominów, dymu, brudu, a tylko przy zużyciu energii elektrycznej 258 W/godz. to jest
6,2 kWh na dobę, a to stanowi koszt 90 zł na miesiąc brutto. W tym koszcie i zużyciu energii elektrycznej mamy jeszcze zapewnioną ciepłą wodę do mycia i innych celów użytkowych.
Zawartość dwutlenku węgla w domku to 780 ppm czyli Ok. !
Drugi bardzo podobny dom do mego rozpoczął już swoją eksploatację. Wygląda on tak jak na zdjęciach poniżej i posiada nieco inne rozwiązania urządzeń instalacyjnych . Tak więc w okresie eksploatacji dokonamy sprawdzenia, porównania i określenia efektywności obu rozwiązań.

Tak się składa, że okres grzewczy i stworzenie dobrych warunków cieplnych nie jest już dziś dużym problemem dla nowoczesnych domów, a szczególnie pasywnych. Ważne pozostaje jakim nakładem inwestycyjnym i jakimi rocznymi nakładami eksploatacyjnymi na dziś i w następnych latach będzie się to odbywać. Ważne również jest jakim nakładem zaangażowania własnego. Różnice w koszcie eksploatacji mogą wynosić jak 1:10 na korzyść domu pasywnego. Pamiętajmy, że dobrze zaprojektowany i wykonany budynek może swym standardem energetycznym już dziś i za następne dziesięciolecia wyprzedzać standardy, które będą wtedy obowiązywać. 
Bardzo mało lub wcale nie mówi się o okresie letnim i przegrzewaniu się budynków, tych szczególnie z dużymi oknami od strony południowej i zachodniej, lub o znacznych amplitudach temperatur w dzień i w nocy.
Dobrze zaprojektowany i wykonany budynek powinien być przyjazny dla człowieka i jego organizmu, czyli latem stwarzać mikroklimat korzystniejszy niż warunki panujące na zewnątrz.
Aby to osiągnąć budynek powinien być wyposażony w wysokosprawny GWC , a ściany i posadzka wewnątrz winny być akumulatorem chłodu i ciepła. Przedstawione aspekty należy dopracować i ułożyć jak puzzle w efektywną całość bez kosztów eksploatacyjnych.
Takie rozwiązania są w moim domu.

Maciej Sempiński Koźmin Wlkp. www.domrzeczywisciepasywny tel. 602 748 757