Dom rzeczywiście pasywny - zeroenergetyczny

Dom pasywny

Nastał czas na nową generację budowania.

Chciałbym zaprezentować mój istniejący niepozorny dom, w którym komfortowo i miło spędzam czas:

  • przynosi mi wiele dumy, radości i satysfakcji,
  • jest tanim, trwałym, prostym, sprawdzonym budynkiem,
  • swoimi walorami wyprzedza domy budowane dziś w Europie,
  • w Polsce z pewnością będzie standardem obowiązującym dopiero za kolejne dziesięciolecia.

Na podstawie obecnie znanych praw fizyki, postępu w budownictwie pasywnym oraz dostępnych w handlu materiałów, opracowałem koncepcję, powstał projekt, a następnie parterowy dom nowej generacji.

Wg zrealizowanej koncepcji mojego niewielkiego domu parterowego (bo taki miał być dla dwóch osób) można budować inne domy; duże, małe lub piętrowe, które również mogą posiadać dobre a nawet lepsze parametry energetyczne.

Przyszłość nie jest określana przez stawiane obecnie standardy dla budynków.

Przyszłość to nowatorskie koncepcje wykraczające daleko poza obecnie przyjęte granice.


W 2021r. informuję, że po sześciu latach eksploatacji mojej posesji, wprowadziłem 3 uzupełnienia, które uznałem za istotne.

Krótkie wprowadzenie
Od 2012r. rozpocząłem nabywanie wiedzy w temacie budownictwa pasywnego i wkrótce stałem się jego pasjonatem.
Zakupiłem w miejscowości, gdzie zamieszkiwałem, działkę budowlaną, idealnie położoną względem stron świata - dla obiektów pasywnych.

Pod koniec 2013r. po ogromnej ilości spotkań, wizyt, szkoleń, konsultacji, studiowaniu tematu, opracowałem własne pionierskie rozwiązanie.
W jesieni życia 60+, moim celem było zbudowanie małego parterowego domu, o 
niskich kosztach budowy i najlepszych w Europie parametrach tj.
zapotrzebowanie energii na ogrzewanie
15 kWh/m2/rok - zapotrzebowanie energii na wszystkie potrzeby 120 kWh/m2/rok.

W 2014r. rozpocząłem budowę by w 2015r. ją zakończyć i tam zamieszkać.
Od momentu wprowadzenia się regularnie wykonywałem dziennie około 50 pomiarów, mam ich obecnie kilkadziesiąt tysięcy, potwierdzających słuszność zastosowanych rozwiązań.
W/W stronę założyłem w 2016r. czyli po rocznej eksploatacji posesji i budynku, aby podzielić się potwierdzoną wiedzą, uwagami, a nie wyobrażeniem czy obietnicami.

W 2016r.- faktycznie w moim domu
zapotrzebowanie energii na ogrzewanie
10,5 kWh/m2/rok - zapotrzebowanie energii na wszystkie potrzeby 41,7 kWh/m2/rok .
Czyli efekty były korzystniejsze niż uznawane w Europie za najlepsze jako
15 i 120, kWh/m2/rok - w klimacie niemieckim czyli łagodniejszym.

Od 10 kwietnia 2020r - po założeniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 4,08 kWp za ca 11 tys zł. - po rocznej eksploatacji
zapotrzebowanie energii na ogrzewanie
0 kWh/m2/rok - zapotrzebowanie energii na wszystkie potrzeby 0 kWh/m2/rok. !!!!

Produkcja energii z instalacji fotowoltaicznej zabezpiecza potrzeby posesji, zapotrzebowanie zakupu energii jest 0 !!!

Moja 9-letnia przygoda i pasja w budownictwo nowej generacji pokazuje, że można komfortowo, tanio i ekologicznie mieszkać,

mieć dom zero energetyczny lub + energetyczny dla auta elektrycznego

a energię na wszystko co do życia potrzebne pobierać za „free” na swojej działce.

Trzy wprowadzone istotne uzupełnienia to:
1. Instalacja fotowoltaiczna
to pierwsze uzupełnienie – obecnie cena i jakość stały się warte uwagi, wcześniej nie były.
- patrz zakładka - 
Użytkowanie 2021 kwiecień - Instalacja fotowoltaiczna
2. Własnoręcznie wiercona studnia o średnicy 7cm z pompą głębinową o mocy 0,37 kW dla rekreacji i ogrodu to drugie uzupełnienie
- patrz zakładka - Aktualności 2020 - studnia
3. Oszklona altanka dla komfortu i rekreacji to trzecie uzupełnienie
- patrz zakładka - Aktualności 2019 - oszklona altanka

Moja opinia po 9 latach doświadczeń to - jeśli to możliwe - budować małe domy parterowe - zero energetyczne lub + - posiadające:
1. Rekuperację oraz GWC - gruntowy wymiennik ciepła, do pozyskiwania energii z gruntu dla chłodzenia i ogrzewania powietrza wprowadzanego.
2. Płyty fundamentowe, zamiast tradycyjnych fundamentów, a ściany wykonywać z Siki, z materiału o dużej akumulacji energii.
3. Ocieplenie budynku styropianem grafitowym ca 30 cm grubości, wysokiej jakości stolarka okienna i jej montaż w izolacji bez styku z murem.
4. Dobrą szczelność budynku, która jest nie mniej ważna niż izolacja, wykonywać test szczelności, badanie „blower door”.
5. Stosować małą pompę ciepła do max odzysku energii z powietrza zużytego wyrzucanego z rekuperatora na zewnątrz.
6. Stosować oszkloną altankę dla komfortu.

KONKRETNE LICZBY

Koszt mojej budowy, bez kosztu działki to 360 tys zł.  pod klucz  w standardzie dopasowanym dla mnie. Każdy z nas ma inne potrzeby i wymagania, wiec i koszt również może być inny – "niższy lub wyższy".

Zanim zaczniecie Państwo analizować i porównyawć wyniki oraz osiągnięte efekty, zwracam uwagę, że w opracowaniu podaję  rzeczywiste pomiary, a nie obliczeniowe założenia temperatur i zużycia energii będące często nieosiągalną obietnicą. Ja podaję energię Ek - energię końcową, za którą płacę rachunki. Pamiętajmy, że obliczeniowe temperatury w budynkach w Polsce to 20 oC, w Niemczech to 19 oC w dzień, a w nocy niższe. Ja lubię i stosuję w budynku zimą temperatury 22-23 oC w klimacie surowszym niż panuje w Niemczech. Obniżenie temperatury o 1 oC to 5% oszczędności energii. Kto jest zwolennikiem utrzymywania niższych temperatur w budynku, wybudowanym według mojej koncepcj, uzyska kolejne oszczedności. Z kolei latem podczas upałów utrzymywałem temperatury 23 -24 oC za ca 0,19 zł/dobę.   

Średni miesięczny koszt za roczne bytowanie 2 osób:

  • zużycie energii elektrycznej na wszystko                     280 kWh/m-c                                              146 zł/m-c
  • zużycie wody i odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, podatek      40+25+20                      85 zł/m-c
  • średni miesięczny koszt użytkowania w okresie lipiec 2015 do czerwiec 2016 - razem brutto         231 zł/m-c

Do ogrzewania mego budynku i wytworzenia ciepłej wody bez innych paliw zużyto 1109 kWh energii elektrycznej. 1109 kWh : 365 dni : 24 godz = 126 W/godz czyli:

Ogrzewanie, chłodzenie, wytwarzanie ciepłej wody (c.w.u.) przez rok wymagało mniej energii niż zużyłaby starego typu żarówka o mocy 150 W.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną wyniosło           10,5 kWh/m2/rok powierzchni mieszkalnej.

Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną oraz c.w.u.        13,4 kWh/m2/rok powierzchni mieszkalnej.

Roczne zapotrzebowanie na energię do chłodzenia                 0,0 kWh/m2/rok

Roczne zapotrzebowanie energii na całkowite bytowanie        41,7 kWh/m2/rok  / 3444 kWh : 82,5 m2 /

Obciążenie grzewcze                                                                w IV kw. 2015 - 1,8 W/m2, w I kw. 2016 - 2,65 W/m2 .

W dni upalne 2015 r. temperatura powietrza w pomieszczeniach nie przekraczała 22,5 – 23,5 oC, zimą utrzymywana była na tym samym poziomie.

Wymiary mojego domu to: podstawa 105 m2  powierzchnia użytkowa 82,5 m2  kubatura 233m3 oraz duże poddasze nieużytkowe.

Na powierzchnię użytkową składa się 8 pomieszczeń w tym salon z aneksem kuchennym oraz 3 sypialnie.

Łatwo obliczyć, że średnie dzienne zużycie energii elektrycznej to zaledwie 9,3 kWh za kwotę niespełna 5 zł. To średni koszt dzienny za pełen komfort bytowania, bez brudzenia się i pracy, z kontrolą poziomu dwutlenku w pokojach.

Podkreślić należy, że kwota ta oprócz kosztów ciepłej wody, ogrzewania, chłodzenia, wentylowania, zawiera też koszty użytkowania wszystkich urządzeń do których potrzebny jest prąd elektryczny.

Dom nie posiada żadnych innych dodatkowych źródeł energii.

Planowany w następnych latach średniomiesięczny koszt za bytowanie to ca 100 zł/m-c brutto.

Miesięcznie było 231 zł brutto, a dzięki dodatkowym ulepszeniom może być jeszcze taniej. Gdyby tylko zmieniły się krajowe przepisy, to budynek jest już przygotowany do tego, aby nie generował żadnych kosztów, a przynosił właścicielowi dochód. O tym piszę na stronie - Koncepcja.

Zachęcam do budowania domu takiego jak mój lub innego według własnych potrzeb, ale domu nowej generacji !    

Możliwość współpracy poprzez konsultacje, koncepcje, projektowanie, nadzór, szkolenie, pomiary, regulacje.

Maciej  Sempiński                                            

15 Lipiec 2016