Budowa

Budowa zrealizowana została w Wielkopolsce w miejscowości Koźmin Wielkopolski przy ul. Z.W. Wyszyńskich 22.

Okres realizacj 2014/2015 r. Czas realizacji poniżej jednego roku. Pierwszy rok użytkowania budynku od czewca 2015 do czerwca 2016 r. za nami. Informacja o niektórych ważnych elementach obiektu oraz wynikach użytkowania będą przekazywane sukcesywnie.

Drugi taki dom, minimalnie większy, powstaje również w Wielkopolsce w okolicach miejscowości Dolsk k/Śremu. Termin ukończenia planowany jest na koniec 2016 r.
A teraz wątek bardzo ważny bo to podstawa koncepcji i rzeczywista podstawa budynku, bo nie posiada on tradycyjnych fundamentów.

Płyta fundamentowa

Ocieplona płyta fundamentowa spowodowała osłonięcie gruntu od warunków zewnętrznych powietrza (-20 oC) (+ 40 oC). Spowodowało to podniesienie gradientu temperatury z wnętrza ziemi pod płytę fundamentową i utrzymywania tam stałej temperatury. Stała temperatura gruntu potrafi przy dobrze zrealizowanym gruntowym wymienniku ciepła zmieniać temperaturę powietrza wchodzącego do budynku przed rekuperatorem zimą z np. -15 oC do + 8 oC, latem +40 oC do +18 oC. Szpara pod budynkiem (gruntowy wymiennik ciepła) zamontowany został ze specjalnym rozwiązaniem samoistnego nawilżania z 4 stopniowym filtrem.

Tak przygotowana płyta fundamentowa jak na zdjęciach to gotowa powierzchnia do układania na gotowo np. glazury.

Bez płyty fundamentowej i współdziałającym z nią gruntowym wymiennikiem ciepła efekty jakie osiągnąłem byłyby nie możliwe. Przedstawiony element stanowi wspaniałe źródło energii odnawialnej.

Porównywanie kosztów budowy

W tym miejscu chciałbym zwróć uwagę na jeszcze jeden wątek, kosztów budowy domów i porównywanie ich do siebie. Często porównuje się koszt 1m2 budynku bez dokładnej analizy co za tym stoi, a więc walorów budynku.

Budynek z płytą fundamentową i z gruntowym wymiennikiem, wentylacją z rekuperatorem, śladowymi kosztami eksploatacji trudno porównywać z budynkiem na tradycyjnym fundamencie bez wymiennika, bez wentylacji mechanicznej z kominami wyciągowymi, gorszym komfortem, oraz wysokimi kosztami eksploatacji.

15 Lipca 2016