2. Dlaczego budować inaczej niż dotychczas ?

WYMOGI NA DZIŚ I JURTO

Wskaźnik zap. na energię  c.o + c.w.u w moim domu w 2015/2016 r. plasował się średnio na poziomie około    13 kWh/(m2.rok)
Wskaźnik zapotrzebowania na energię dla nowych domów do  2014 r. określały przepisy na poziomie do           140 kWh/(m2.rok)
Od 2014 r. roku normy unijne nakazują, abyśmy budowali domy, których wskaźnik na energię nie przekracza     120 kWh/(m2.rok)
Ale to nie koniec wymagań dla Polski. Będą się one zmieniały z biegiem lat i tak od 2017 r. będzie wynosił           95 kWh/(m2.rok)
Z kolei od 2021 r. wskaźnik dla budynku jednorodzinnego budowanego w kraju nie będzie mógł przekroczyć        70 kWh/(m2.rok)

Inwestorzy, którzy dziś budują domy według dopuszczalnych wskaźników za parę lat będą posiadaczami domów, które będą wymagały modernizacji nie mówiąc o tym, że koszt eksploatacji jest kilkukrotnie wyższy. Czy dzisiaj jest sens budowania domów o tak wysokich wskaźnikach i marnotrawienie energii ?  Wszystkie kraje unijne są zobligowane do systematycznego podnoszenia efektywności wykorzystywania energii zużywanej w domach do ogrzewania wnętrz, podgrzewania wody użytkowej i zasilania urządzeń elektrycznych. W Polsce postępuje to za wolno, a szkoda, bo niepotrzebnie marnujemy energię i pieniądze.

Wybór projektu i budowa domu to jedna z ważnych decyzji w życiu. Jeżeli „ważna” powinna być doskonale przemyślana i podjęta świadomie z rozmysłem. Nie powinno tu być miejsca na przypadkowość, czy chwilową fascynację. W chwili wyboru inwestor musi znać uzasadnione odpowiedzi, dlaczego postąpuje tak a nie inaczej, oraz jakie będą tego skutki. Standard domu budowanego dziś powinien znacząco różnić się od domów budowanych dotychczas. Jesteśmy na zupełnie innym etapie wiedzy i sprawdzonych technik. Jest już nowa era. Niestety wielu projektantów, inwestorów i wykonawców nie chce tego przyjąć do wiadomości.

15 Lipiec 2016