2020 - STUDNIA

W odległości horyzontalnej od mojej posesji powstawały turbiny wiatrowe. Znalazłem informacje z prac fundamentowych, które wskazywały na występowanie wody podczas realizacji zadania. Ucieszyłem się, że mogę na swojej działce mieć wodę gospodarczą i zrealizować studnię.

Na mojej poprzedniej posesji odległej 3 km od obecnej, miałem studnię kopaną, kręgową i w niej wodę, ale teren był położony ca 7 m niżej i miejsce wodonośne „udokumentowane”. W profesjonalnej jednostce hydrogeologicznej w Poznaniu sprawdziłem i okazało się, że w tej części miejscowości na głębokości do 50 m nie ma udokumentowanych warstw wodonośnych i tam gdzie powstawały turbiny wiatrowe też nie było.

Ale dla mnie był to sygnał, że w gruncie mimo, że gliniastym, występują na niższych poziomach drobne zalegania wody. Wbrew wielu tzw. „doradcom” postanowiłem losowo wybrać sobie miejsce, gdzie chciałbym mieć studnię, a tego miejsca nie było wiele i rozpocząłem ręczne wiercenie.

Kupiłem zestaw 2 wierteł, wciągarkę, profil stalowy, wykonałem stanowisko i rozpocząłem prace.
Po czasie nie ukrywam, nie było to proste, łatwe, ale dowierciłem się w głąb ponad 23 m, zwykłymi wiertłami ręcznymi, a rurą PCV fi 75 mm zrobiłem osłonę otworu i wprowadziłem pompę głębinową STING 2 cala o mocy 0,37 kW.

Okazało się, że nie natrafiłem na wodonośne warstwy ziemi.

Grunt to zwarta glina i czasami wyrywanie z niego wiertła realizowałem podnośnikiem samochodowym, gdyż wciągarka nie dawała rady.
Po wykonaniu odwiertu, zbadałem, że w otwór studzienny napływa ca 15 l/godz. wody. To znaczy, że 15 x 24godz. = 360l /dobę czyli

po trzech dniach możemy dysponować ca 1m3 wody, 10m3 w miesiącu czyli 60 m3 w sezonie.

Dla mnie do ogródka i rekreacji /mała fontanna/ wystarczająco.

Aby to wszystko działało perfekcyjnie, pompa głębinowa sterowana jest wyłącznikiem czasowym załączającym pompę co 1,5 godz. ma ca 3-4 minuty pracy, pompując wodę do 2 szt. zbiorników o pojemności po 1m3. Pojemniki zastępują studnię z kręgów.

Jeśli potrzebuję wodę do użytku to małą pompką hydroforowa korzystam z niej za „free”. Pompki: głębinową i hydroforową też za” free” zasila instalacja fotowoltaiczna. Jak wyglądała stanowisko wiertnicy, a teraz ozdoba studni widać na zdjęciach.