3. Co to takiego komfort ?

Przy określaniu warunków panujących w pomieszczeniu używa się zwykle dwóch pojęć: mikroklimat i komfort cieplny.

Przez pojęcie mikroklimatu wnętrz rozumie się zespół wszystkich parametrów fizycznych i chemicznych danego pomieszczenia, wywierający wpływ na organizm człowieka. Do głównych parametrów mikroklimatu zaliczyć można czynniki termiczne: temperaturę powietrza, średnią temperaturę powierzchni przegród, prędkość ruchu powietrza, wilgotność powietrza. Czynniki pozatermiczne to: zanieczyszczenie powietrza, poziom hałasów, oświetlenie itp., których wpływ jest mniejszy.

Komfort cieplny  to stan, w którym człowiek czuje, że jego organizm znajduje się w stanie zrównoważonego bilasu tzn. nie odczuwa ani uczucia ciepła, ani zimna.

Odczuwanie ciepła lub zimna przez człowieka, czyli stopień obciążenia układu termoregulacyjnego organizmu, zależy od wymienionych głównych parametrów mikroklimatu.

System regulacji termicznej człowieka, którego zadaniem jest utrzymywanie stałej temperatury ciała, wynoszącej ok. 37°C, oddziałuje na ilość ciepła oddawanego przez promieniowanie, konwekcję, przewodzenie i odparowanie wilgoci. Ponadto ilość oddawanego ciepła związana jest z wydatkiem energetycznym organizmu, a więc zależy od rodzaju wykonywanych czynności.

W domach wykonanych w ciężkiej technologii, murowane ściany, nawet działowe, grube betonowe wylewki w podłodze, rezygnacja z wykańczania wnętrza płytami kartonowo-gipsowymi czy boazerią, to wszystko służy akumulowaniu ciepła lub chłodu, a więc ma dodatni wpływ na komfort. Jaki winien być najkorzystniejszy dla człowieka komfort przedstawiają  2 wykresy w zakładce Użytkowanie - w artykule Średnie temperatury i wilgotności.

Obiekt musi być szczelny, konstrukcja posadzki i ścian wewnętrznych musi być akumulatorem w lecie chłodu, zimą ciepła, musi być regulatorem wilgoci.

Budynek musi mieć możliwość czerpania latem świeżego powietrza chłodniejszego niż powietrze zewnętrzne, a zimą musi mieć możliwość czerpania świeżego powietrza cieplejszego niż powietrze zewnętrzne wokół budynku i to wszystko bez żadnych kosztów, czyli pasywnie. Dom powinien być dopasowany do użytkowników i sposobu ich bytowania. Podobnie jest np. z samochodem, nie zawsze potrzebne jest auto 6-osobowe, nie zawsze terenowe, nie zawsze z napędem na cztery koła. Trzeba realnie określić potrzeby i skutki kosztów inwestycyjnych i eksploatacji w dłuższym przedziale czasu. 

15 Lipiec 2016