4. Na czym polega komfort energetyczny ?

Idea przyświecająca w tle jest prosta – roczna dostawa energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych np. słońca, temperatury powietrza, temperatury gruntu, ma być jak największa w stosunku do całkowitego  zapotrzebowania energetycznego budynku. Ogólna koncepcja mojego rozwiązania opiera się na konsekwentnej redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną i pozyskania maksymalnej ilości energii odnawialnej. Każdy komponent musi być optymalnie wpasowany w kolejny Tylko w ten sposób można uniknąć strat energetycznych i osiągnąć najlepsze rezultaty. Wymagania względem energooszczędności budynków od lat rosną.

Istotnym faktem dla praktycznej oceny standardu energetycznego domu jest to, że poniżej pewnej średniej temperatury ścian i zewnętrznej stolarki okienno drzwiowej   tj.  (ok. 16 oC) nie uzyskamy w sposób efektywny komfortu cieplnego nawet przez podnoszenie  temperatury w pomieszczeniu.

15 Lipiec 2016