8. Optymalna temperatura w domu.

Zakres temperatury powietrza, w której człowiek czuje się dobrze, jest bardzo zróżnicowany. Zależy on od preferencji osobistych, ubrania, odżywienia, pory roku, wieku, płci. Na przykład temperatury zapewniające dobre samopoczucie, są zazwyczaj wyższe dla kobiet i osób starszych niż dla mężczyzn i osób młodszych. Ponadto w wyższych temperaturach człowiek czuje się lepiej latem niż zimą. Ten zakres temperatur określany jest jako strefa zapewniająca dobre samopoczucie. Zimą, dla osoby ubranej, powinna mieścić się ona przeważnie między 20ºC a 23ºC. Latem, ze względu na "lżejsze" ubranie, temperatura komfortu jest wyższa i wynosi ok. 24 - 28ºC.

W Polsce nie normuje się temperatury w pomieszczeniach w okresie letnim, mimo że przy dużych przeszkleniach elewacji zysk ciepła od nasłonecznienia może podnieść temperaturę w pomieszczeniach znacznie ponad odczucie komfortu cieplnego . Według wymagań zagranicznych temperatura w pomieszczeniach latem nie powinna przekraczać 27°C. W stanie spoczynku lub pracy umysłowej za najwłaściwszą przyjmuje się temperaturę +20 oC, a przy ciężkiej pracy fizycznej w granicach 12-16 oC.

Temperatura powietrza a temperatura otaczających powierzchni . Badania wzajemnych wpływów temperatury powietrza i otaczających powierzchni (nazywaną temp. promieniowania) wykazały, że odczucie temperatury przez człowieka odpowiada w przybliżeniu średniej pomiędzy wartościami tych obu temperatur. Duże różnice pomiędzy temperaturą powietrza a temperaturą promieniowania odczuwane są przez człowieka jako dyskomfort, nawet przy wystarczająco wysokich temperaturach powietrza. Szczególnie nieprzyjemne są duże, zimne powierzchnie ścian lub okien. Przykład: w zimie temperatura powietrza w pomieszczeniu wynosi 23 oC wydawać by się mogło, że powinno być wystarczająco ciepło. Ale szyba okienna ma temperaturę 15 oC. Temperatura odczuwalna to nie temperatura powietrza którą pokazuje termometr,  wynosi ona  23 + 15 = 38 :2 = 19 oC czyli jest za niska aby mówić o komforcie. Wydajemy ogromne pieniądze aby mieć temperaturę powietrza 23 oC, a efekt jest mizerny. Należy pamiętać, że zmniejszenie temperatury powietrza tylko o 1oC powoduje zmniejszenie zużycia energii o 6–10 %. Gdybyśmy mieli szybę o lepszych parametrach mielibyśmy dobry komfort i oszczędności na ogrzewaniu. Wiadomo lepsza szyba więcej kosztuje i należy tu szukać optymalnego rozwiązania. W moim domu w okresie grzewczym utrzymywałem dla celu badawczego temperaturę powietrza 22 - 23 oC. Przy dobrze ocieplonych ścianach zewnętrznych, energooszczędnych oknach, przy skumulowaniu w ścianach i posadzce dużej ilości energii cieplnej, temperatura powietrza mogła być niższa o 1,5 - 3,0 oC. Tak więc energochłonność budynku wynosić mogła np. 865 kWh - 10% = 778 kWh x 0,43 zł/kWh = 335 zł za rok ogrzewania czyli oszędność wyniosłaby 10% energii i to zmniejszyłoby koszt o 37 zł.na rok. Proszę zwrócić uwagę, że w takim domu jak mój opłaty roczne ogrzewania są naprawdę śladowe.

Od niedawna mam to wszystko w zasięgu ręki, czyste i świeże powietrze we wnętrzach, optymalną temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, brak przeciągów i wrażenia zimna. I jakby było mało zalet to jeszcze ochronę środowiska. Dom marzeń - dom pasywny.
To co ma związek z marzeniami ma też związek z czysto technicznymi parametrami. Budownictwo pasywne to idealna przyszłość budownictwa mieszkaniowego z najwyższym komfortem cieplnym i ekstremalnie niskim zapotrzebowaniem na energię. Opisuję rzeczywistość, a nie obietnice.

15 Lipiec 2016