Dom pasywny, czy to się opłaca?

Budowa domu o pasywnej charakterystyce energetycznej dla jednych jest niedościgłym marzeniem dla innych energooszczędnym przegięciem, które rzekomo nigdy się nie zwróci. Inwestorów śmiałych i myślących do przodu ciągle jeszcze niewielu, jak na ilość budowanych w Polsce domów. Jedną z przyczyn powolnego rozwoju budownictwa pasywnego wydaje się być brak informacji pochodzących wprost od użytkowników. Budynkom pasywnym… brak społecznego dowodu słuszności.

Koszt budowy domu pasywnego o powierzchni 82,5 m2

Vortal Oknotest.pl poświęcony jest technice okiennej, a w szczególności oknom z PVC-U. Budynek mieszkalny, jaki by nie był, okna mieć musi, więc siłą rzeczy mamy codzienny kontakt z inwestorami, architektami i wykonawcami. Z tych źródeł wiemy, a wszelkie badania rynku to potwierdzają, że najchętniej wybierane są do realizacji projekty domów jednorodzinnych o stosunkowo niewielkiej powierzchni użytkowej, powiedzmy takie pomiędzy 80 m2, a 140 m2. Wiemy też, że podstawowe pytanie, na które odpowiedzi poszukują przyszli inwestorzy brzmi: „ile to będzie kosztowało”?

W tej mierze wiedzę można czerpać z mniej lub bardziej wiarygodnych danych kosztorysowych, ale można też zapytać tych, którzy zakończyli już swój proces inwestycyjny. W kwestii kosztów budowy niewielkiego domu o pasywnej charakterystyce energetycznej nie mamy zamiaru gdybać i posługiwać się kosztorysami. Oprzemy się na twardych danych przekazanych przez inwestora, pana Macieja Sempińskiego z Koźmina, który niewielki dom pasywny zbudował i już w nim zamieszkuje.

Pisaliśmy o tej inwestycji nie jeden raz, bo wydaje się nam modelowym przykładem drogi do własnego domu dla każdego, kto chce budować z sercem i głową. W artykule pod tytułem „Dom pasywny z sercem i głową”, wśród wielu innych danych, pan Maciej podał koszt budowy swojego domu pisząc o tym tak:

"Od 3 lat interesuję się tematem budownictwa pasywnego, opracowałem i wybudowałem dla 2 osób, (siebie i żony), dom optymalny. Mały, prosty, murowany, komfortowy dom pasywny, którego całkowity koszt budowy do stanu gotowego do zamieszkania wraz z podłogami, płytkami i bateriami w standardzie nam odpowiadającym nie przekroczył 360.000 złotych, bez kosztów samej działki”.

Na tej podstawie łatwo policzyć, że całkowity koszt budowy domu ze wszystkimi technicznymi, pasywnymi bajerami, pompami ciepła i gruntowym wymiennikiem ciepła wyniósł:

360.000,- zł : 82,5 m2 = 4.363,- zł/m2

Koszt eksploatacji domu pasywnego o powierzchni 82,5 m2 - ogrzewanie

Wiosną 2017 roku pan Maciej przesłał do nas wyliczenia kosztów poniesionych na wytworzenie ciepłej wody i ogrzewania domu w pierwszym pełnym sezonie grzewczym następującym od chwili, w której do budynku się wprowadził, pisząc tak:

„Nastał początek wiosny, to zapowiedź cieplejszych dni. Przyroda budzi się do życia, drzewa pokrywają się pąkami, listkami i kwiatami, ptaki wracają z ciepłych krajów. Nic dziwnego, że człowiek tak bardzo tęskni za tą porą roku, a jej początkowi nadaje się znaczenie symboliczne. W 2017 roku astronomiczny początek wiosny przypadł 20 marca. Tego dnia zakończyłem sezon grzewczy domu pasywnego. U sąsiadów nadal dymią kominy. Za oknem, co prawda temperatura powietrza -12 °C, ale w moim domu 21,8 °C bez pracy, brudu, smogu, przy pełnym komforcie cieplnym w mieszkaniu. Przypomnę, że sezon grzewczy rozpocząłem dnia 20 października, a więc trwał dokładnie 4 m-ce. Całkowite zużycie energii niezbędnej do wytworzenia ciepłej wody i ogrzania budynku w tym okresie wyniosło 1033,8 kWh energii elektrycznej. Ponoszone przeze mnie rzeczywiste, jednostkowe koszty czystej energii elektrycznej, (taryfa G12K), wynoszą:
za 1kWh czystej energii elektrycznej w taryfie nocnej i weekendowej 0,33,- zł,
za 1 kWh czystej energii elektrycznej w pozostałym czasie, w dni robocze 0,70,- zł.

W sezonie grzewczym zużyłem 646 kWh energii w cenie 0,33,- zł oraz 386 kWh energii w cenie 0,7,- zł, co daje łączny koszt energii na CWU i ogrzewanie w kwocie 483,- zł.”

Jak łatwo obliczyć na podstawie przedstawionych danych, pan Maciej potrzebował i zużył w sezonie grzewczym 2017 zaledwie 12,5 kWh energii na 1m2, co wynika z następującego rachunku:

1033,8 kWh : 82,5 m2 powierzchni domu = 12,5 kWh/m2/sezon grzewczy

Dzienny koszt energii potrzebnej do wytworzenia ciepłej wody użytkowej i ogrzewania w sezonie grzewczym w odniesieniu do powierzchni budynku wyniósł zaledwie 4,03,- zł, co wynika z następnego obliczenia:

483,- zł : 120 dni = 4,03,- zł

To oznacza, ni mniej ni więcej, że w sezonie grzewczym roku 2017 ogrzanie 1m2 powierzchni domu pasywnego zbudowanego według założeń i koncepcji pana Macieja Sempińskiego kosztowało zaledwie 5gr !!!

Ten fantastyczny wynik finansowy, to chyba nie jest jego ostatnie słowo w zakresie energooszczędności, bo jak sam do nas dalej pisze: „Cały czas prowadzę w budynku szczegółowe pomiary i badania. Mam już wiele tysięcy pomiarów i szeroką wiedzę z eksploatacji budynku. Wiem, jak w prosty sposób ograniczyć zużycie energii o kolejne 10%, jednak bardzo ważne, aby potrafić ocenić celowość takiego zabiegu i wartość takiej inwestycji. Wartość procentowa „brzmi dumnie”, ale gdy zderzymy koszty z potencjalnymi oszczędnościami okaże się, że bój idzie o góra 12 zł miesięcznie. Trzeba przemyśleć sens działania, a nie tylko gonić za wskaźnikami.”

Koszt eksploatacji domu pasywnego o powierzchni 82,5 m2 - chłodzenie

Przełom lipca i sierpnia, to na przemian ulewy i afrykańskie upały. Właśnie otrzymaliśmy kolejny meldunek z domu pasywnego pana Macieja, który pisze do nas tak: „Pierwszy tydzień sierpnia mamy za sobą, pogoda dla wielu osób była upalnym zaskoczeniem. Temperatura zewnętrzna powietrza w mojej okolicy na przykład 1 sierpnia sięgnęła wskazań 43,3 °C w słońcu i 36,9 °C w cieniu. Upał w budynku jednak nie doskwierał. Temperatura powietrza wewnątrz wynosiła między 23,1 °C a 24,4 °C, czyli była ponad 11°C niższa od temperatury powietrza zewnętrznego.

W tych warunkach dobowa wentylacja i chłodzenie budynku wymagało dostarczenia tylko 0,41 kWh energii elektrycznej. Przyjmując na podstawie danych i rachunków, że mój średni koszt za 1kWh energii elektrycznej, to 0,47,- zł łatwo wyliczyć, że:

0,41 kWh x 0,47,- zł = 19 gr

Tyle mnie kosztuje wspaniały komfort w moim domu rzeczywiście pasywnym tłocząc do budynku 120 m3 świeżego powietrza o temperaturze do 20 °C. Świeżym chłodnym powietrzem obdarowuje mnie „matka ziemia” poprzez gruntowy wymiennik ciepła, odpowiedni styropian i wentylację. Oczywiście uzyskanie takiego wyniku wymagało ode mnie przyjęcia nieco innej koncepcji oraz rozwiązań niż standardowo stosowane w budowie domów pasywnych, a przede wszystkim wysokiej jakości wykonania budynku. Koszt inwestycyjny nie był jednak wysoki, natomiast koszt eksploatacji to „bajka”. Dom pasywny? Naprawdę warto! To, co przekazuję to nie obietnice, to rzeczywistość, opisuję jak było i jak jest.”

Społeczny dowód słuszności

„Społeczny dowód słuszności – to zasada, według której człowiek, nie wiedząc jaka decyzja lub jaki pogląd jest słuszny, podejmuje decyzje lub przyjmuje poglądy takie same, jak większość grupy. Innymi słowy uważamy, że jakieś zachowanie jest poprawne wtedy, gdy widzimy innych ludzi, którzy tak właśnie się zachowują”, tak podaje Wikipedia. Pan Maciej Sempiński właściciel niewielkiego domu pasywnego wydaje się nam być modelowym przykładem społecznego dowodu słuszności dla idei budownictwa pasywnego. Zbudował dom wedle własnych założeń i pomysłu, a mieszkając komfortowo nieustannie bada, sprawdza i monitoruje efekty doskonaląc to, co już jest doskonałe oraz dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Według jego koncepcji i przy jego udziale powstało kilka budynków pasywnych, których właściciele najpierw odwiedzili pana Macieja w Koźminie Wielkopolskim, a później, podczas budowy korzystali z jego fachowego doradztwa. Wizualizacja, którą prezentujemy dotyczy jednej z realizacji powstającej na bazie jego pomysłów. Jeżeli nasz artykuł zainspiruje czytelników do podjęcia trudu budowy domu rzeczywiście pasywnego więcej informacji znajdą na stronie internetowej www.domrzeczywisciepasywny.pl, a potem niech walą, jak w dym do pana Macieja. Obiecał, że na ile to możliwe pomoże każdemu następnemu aktywnemu pasywnemu.

OKNOTEST.PL

Artykuł na portalu Oknotest.pl znajduje się pod tym linkiem.