GRUDZIEŃ 2017

W moim domu pasywnym codziennie wykonywane są pomiary.

Dziś jest 13.12.2017 r.           astronomiczna zima  tuż,  tuż,

rano  pochmurno                   temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła          0,0   oC

w południe     w słońcu          temperatura powietrza na zewnątrz wynosiła      +  9,2   oC          

rano i w południe                   temperatura powietrza   w budynku wynosiła      + 23,5 oC    

a jego wilgotność                                 rano 44 % a w południe 46 %

wszystko OK ! Komfortowo ciepło, a ponadto budynek    za " free" doładowuje swoje akumulatory, 

czyli pobiera energię ze słońca i magazynuje ją dla okresów chłodniejszych.            Jak to się dzieje ?   

                     

pomiar - temp. pow.zew. w południe         pomiar - temp. szyb - rano              pomiar - temp. szyb - w południe

Proszę zwrócić uwagę, że z przeprowadzonych pomiarów można dowiedzieć się więcej niż pokazują suche cyfry.   

-  zmiana temperatury powietrza zewnetrznego  od 0,0 oC  do 9,2 oC wcale nie musi zmieniać w budynku temperatury powietrza, które jest komfortowe, stabilne i wynosi 23,5 oC / zasługa konstrukcji budynku /.

-  szyby w dwóch południowych oknach budynku po 4 m2 każda : są raz przyjazne,  raz nie przyjazne.  

-   rano           -     wyprowadzały z budynku energię cieplną, ponieważ ich powierzchnia miała temperaturę 20,5 oC      

-   w południe  -  odwrotnie  - wprowadzały do budynku energię cieplną i stały się wielkimi grzejnikami o powierzchni 4 m2 każda o tempraturze powierzchni  + 35,2 oC.

Jeżeli w okresie grzewczym okna potrafią więcej energii cieplnej pobrać niż jej tracić to jest OK !  

-  To zasługa słońca i dobrze zaprojektowanego  budynku pasywnego, doboru odpowiednich okien, bo przecież temperatura powietrza zewnętrznego była tylko  +  9,2 oC.        Dlaczego tak się dzieje ?

Ponieważ promienie słońca docierają do szyby, jego część ulega odbiciu, część zostaje pochłonięta przez samo szkło, a część przechodzi na drugą stronę szyby.  Energia słoneczna docierająca przez szybę zostaje zatrzymana w pomieszczeniu, które zaczyna się nagrzewać / to źle / lub magazynować energię / to dobrze /.   Jest to tzw. efekt cieplarniany, który możemy  na przykład zaobserwować w zaparkowanym samochodzie, stojącym w pełnym słońcu z zamkniętymi oknami.

     Dobrze zaprojektowany, komfortowy budynek pasywny pobrał energię cieplną z promieni słonecznych, zmagazynował ją w ciężkiej płycie fundamentowej i ścianach " na później, po to aby oddać ją w razie wiekszego zapotrzebowania". 

TO WSZYSTKO ZREALIZOWAŁO SIĘ SAMOISTNIE BEZ UDZIAŁU UŻYTKOWNIKA DOSTARCZAJĄC ZA  " FREE"  DARMOWĄ  ENERGIĘ   

W GRUDNIU KOSZT OGRZEWANIA BUDYNKU I WYTWARZANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ TO      TYLKO  84,60 ZŁ/M-C

Maciej Sempiński domrzeczywisciepasywny.pl  tel. 602 748 757