LISTOPAD 2016

Mój dom rzeczywiście pasywny.

Dziś jest 29 listopada 2016r. chłodno, wiatr, brrrr., temperatura powietrza na zewnątrz (- 4 °C) a w domku Ok.! temperatura powietrza 22,0 °C jego wilgotność 41 % , temperatura ścian i posadzek 21,2 °C, a temperatura powietrza nawiewana do pokoi 31,5 °C.
Pełen komfort !!!! przy uwzględnieniu, że to wszystko dokonuje się samoczynnie bez pracy, bez kotłowni, kominów, dymu, brudu, a tylko przy zużyciu energii elektrycznej 258 W/godz. to jest
6,2 kWh na dobę, a to stanowi koszt 90 zł na miesiąc brutto. W tym koszcie i zużyciu energii elektrycznej mamy jeszcze zapewnioną ciepłą wodę do mycia i innych celów użytkowych.
Zawartość dwutlenku węgla w domku to 780 ppm czyli Ok. !
Drugi bardzo podobny dom do mego rozpoczął już swoją eksploatację. Wygląda on tak jak na zdjęciach poniżej i posiada nieco inne rozwiązania urządzeń instalacyjnych . Tak więc w okresie eksploatacji dokonamy sprawdzenia, porównania i określenia efektywności obu rozwiązań.

Tak się składa, że okres grzewczy i stworzenie dobrych warunków cieplnych nie jest już dziś dużym problemem dla nowoczesnych domów, a szczególnie pasywnych. Ważne pozostaje jakim nakładem inwestycyjnym i jakimi rocznymi nakładami eksploatacyjnymi na dziś i w następnych latach będzie się to odbywać. Ważne również jest jakim nakładem zaangażowania własnego. Różnice w koszcie eksploatacji mogą wynosić jak 1:10 na korzyść domu pasywnego. Pamiętajmy, że dobrze zaprojektowany i wykonany budynek może swym standardem energetycznym już dziś i za następne dziesięciolecia wyprzedzać standardy, które będą wtedy obowiązywać. 
Bardzo mało lub wcale nie mówi się o okresie letnim i przegrzewaniu się budynków, tych szczególnie z dużymi oknami od strony południowej i zachodniej, lub o znacznych amplitudach temperatur w dzień i w nocy.
Dobrze zaprojektowany i wykonany budynek powinien być przyjazny dla człowieka i jego organizmu, czyli latem stwarzać mikroklimat korzystniejszy niż warunki panujące na zewnątrz.
Aby to osiągnąć budynek powinien być wyposażony w wysokosprawny GWC , a ściany i posadzka wewnątrz winny być akumulatorem chłodu i ciepła. Przedstawione aspekty należy dopracować i ułożyć jak puzzle w efektywną całość bez kosztów eksploatacyjnych.
Takie rozwiązania są w moim domu.

Maciej Sempiński Koźmin Wlkp. www.domrzeczywisciepasywny tel. 602 748 757