Średnie temperatury i wilgotności w okresie czerwiec 2015 do maj 2016

Dom rzeczywiście pasywny.

Bardzo ważnym parametrem w domu jest komfort. Jakie warunki powinny panować aby było komfortowo pokazują załączone wykresy. Przez okres pełnego roku dokonywano pomiarów. Zimą dla celów badawczych, utrzymywano w pokojach zbyt wysoką temperaturę powietrza rzędu 22,3 – 23,5 oC, co przy wysokiej temperaturze ścian i posadzki było zbędną stratą, a nawet było nieco uciążliwe. Ponadto dla własnego komfortu wymiana powietrza była wyższa niż przewiduje norma.

Średnie temperatury i wilgotności pomierzone w domu oraz na zewnątrz pokazuje tabela. Bez żadnej ingerencji, dom sam się ogrzewał, chłodził utrzymywał poziom wilgoci w powietrzu. Temperatura wewnętrzna ścian w pokojach 19 – 22 oC. Co wcale nie oznacza, że takie parametry muszą być w następnych okresach. Można je korygować lub zmieniać wg własnych potrzeb. Każde obniżenie lub podniesienie temperatury powietrza o 1 oC to również zmiana kosztów ogrzewania o ca 8% w górę lub w dół .

Analiza załączonych wykresów i rzeczywistych pomiarów znajduje się na innych stronach.

15 Lipiec 2016